Empresaris combatius i sense complexos

Una patronal del segle XXI i per als empresaris del segle XXI

El principal estigma de la societat catalana és l’elevat índex d’atur crònic, especialment entre la població més jove. Per posar fi a aquesta xacra cal crear ocupació estable, la qual cosa vol dir que hi hagi un alt grau d’activitat econòmica i de creixement amb polítiques públiques adreçades a la reactivació de la demanda i el consum.

Les empreses, com a principals agents creadors d’ocupació, necessiten un marc laboral més flexible, que faciliti la contractació sense haver de suportar elevades indemnitzacions per acomiadament, però alhora sense prejudici dels treballadors. Aquestes grans sumes de capital es podrien destinar a nous contractes, a formació i reciclatge professional de plantilles, a inversions en tecnologia que facin les empreses més dinàmiques, àgils i competitives. També és necessari un marc fiscal que no representi una sagnia financera que esgoti el recursos per poder invertir en R+D+I per seguir avançant cap un model més eficient i amb una elevada productivitat

D’altra banda, la societat catalana sempre ha estat a l’avantguarda de tots els avenços socials, culturals i econòmics. Catalunya també ha estat sempre pionera en l’associacionisme professional i empresarial. Però ara estem al segle XXI, l’economia i l’empresa han canviat i molt en la darrera dècada i més que ho faran. Conseqüentment, les patronals també han de canviar.

Els emprenedors, els empresaris, els comerciants, els autònoms, ara més que mai necessiten una organització empresarial que els representi en la seva totalitat. Una patronal que defensi els seus interessos sense complexos, plantant cara sempre que calgui a les administracions públiques i als sindicats. Amb una flexibilitat organitzativa descentralitzada, no burocratitzada, i una manera de fer pròpia dels nostres temps, del segle XXI.

Diagnòstic

El marc actual

El 94% de les empreses de Catalunya tenen deu o menys treballadors però sense una veu ferma que les defensi.

Més de 300.000 persones autònomes no se senten representades ni defensades per cap organització.

La implicació de l’empresariat en l’elecció dels òrgans rectors de les patronals és mínima o inexistent.

Les administracions públiques i els sindicats han coartat la capacitat organitzativa i la llibertat de les empreses.

Les patronals actuals

No són representatives del teixit productiu empresarial català en la seva totalitat.

S’han convertit en actors secundaris dins l’escenari de l’empresariat català contemporani.

Son mega estructures burocràtiques que han oblidat la seva missió: defensar els empresaris.

Han esdevingut un engranatge més del sistema institucional que ha renunciat a la confrontació.

Patronal Catalana

Què volem ser

Una patronal del segle XXI, apolítica, transversal, lliure de servituds que no siguin la defensa dels empresaris.

Els representants de totes les empreses catalanes, sense limitacions sectorials, territorials o de mida.

Combatius en la defensa dels interessos empresarials davant dels abusos dels sindicats i les administracions.

Impulsors del teixit empresarial i productiu del nostre país, «Catalunya, les empreses més àgils del món».

Propostes de caràcter general

Reduir el cost d’acomiadament al 50%, sense prejudici al treballador i considerar el model de ‘motxilla austríaca’

Avançar cap a la simplificació dels tipus de contractes amb una nova reforma laboral.

Suprimir les castes laborals i funcionarials que llasten l’agilitat de les empreses i les administracions.

Limitar la representació sindical amb un topall màxim del 5% de la plantilla laborals.

Eliminar l’impost de successions i transmissions patrimonials en el cas de les empreses.

Propostes de caràcter particular

Propostes per a les empreses
Incentivar la reinversió en R+D+I amb exempcions fiscals per a les petites empreses.

Propostes per a les persones autònomes
Noves tarifes de cotització, amb opció de quotes reduïdes per a persones que treballen a mitja jornada

Propostes per als comerciants i hostalers
Llibertat d’horaris i dies d’obertura; indemnització obligatòria per situacions excepcionals com la Covid-19.

Propostes per a les persones emprenedores
Contractació gratuïta amb ajudes socials i acompanyament sènior durant el procés emprenedor.

POTSER TAMBÉ T’INTERESSA LLEGIR