IMPARCIAL I LLIURE DE PARTITS POLÍTICS

Lliure i descentralitzada

Única i moderna

Transparent i de baix cost d'afiliació

Agressiva i per a tothom

SOM LA TEVA PATRONAL.

FES-TE’N SOCI!

ETS EMPRESA O AUTÒNOM?

ETS UNA ENTITAT O ASSOCIACIÓ?

La Patronal Catalana es constitueix el 20 de Maig del 2021 amb l’ànim de ser una nova Patronal per a totes les empreses catalanes, sense cap limitació de mida ni de sector.
Neix lliure de cap lligam polític ni social.

Vol tenir la representativitat de tot el teixit empresarial català per mitjà de la legitimitat atorgada per l’Estatut dels Treballadors i la resta de lleis aplicables a Catalunya.

És una Patronal nova, apolítica, imparcial, lliure, única, moderna, de baix cost d’afiliació, agressiva i per a tothom: des d’un autònom fins a una gran empresa.

El primer objectiu de la Patronal Catalana és ser l’única Patronal amb capacitat representativa legítima de Catalunya, inhabilitar les que no tinguin aquesta representativitat i evidenciar la seva ineficàcia.

Aquesta representació institucional legítima per la defensa dels interessos generals dels empresaris catalans, davant de l’Administració i altres organismes, renovarà la força que s’ha anat perdent en les associacions d’empresaris que hi havia fins avui.

La Patronal Catalana tindrà un enllaç directe amb el Govern perquè la administració també necessita
una Patronal forta i representativa.

EMPRESES

AUTÒNOMS

ASSOCIACIONS

ENTITATS

Motxilla austríaca com a indemnització

Patronal Catalana proposem l’abaratiment progressiu de les despeses d’acomiadament fins la seva desaparició, ja que el seu elevat cost dificulta la continuïtat de les empreses que es veuen forçades a reduir personal i podrira evitar el tancament d’empreses en crisis. Però també defensem una major protecció de les persones treballadores, amb una ampliació del període de prestacions d’atur i polítiques actives de recol·locació professional. Com a sistema d’inemnització, apostem un model propi de capitalització en la línia de la ‘motxilla austríaca’, adaptada a la realitat de Catalunya, que pot esdevenir el sistema de pensions el futur.

Llibertat horària: el comerç decideix

Patronal Catalana defensem la llibertat del comerç a decidir les franges horàries i dies d’obertura dels negocis, sense que això repercuteixi en un increment de la jornada laboral de les persones assalariades. Llibertat no vol dir obligatorietat, sinó que és la persona propietària del negoci la que lliurement decideix ampliar, o no, l’oferta horària a la seva clientela.

Nou model de cotització per al treball autònom

A la Patronal Catalana apostem per un model de cotització d’autònoms en funció de la facturació real, amb una rebaixa substancial durant els primers sis mesos d’activitat. Impulsarem una reducció de la tarifa per aquelles persones que siguin treballadores autònomes a temps parcial o mitja jornada, així com la figura de l’autònom digital pensada per als microjobs.

Treballar menys per treballar tothom

Patronal Catalana proposen la reducció de jornada regular a 6 hores i la seva implantació gradual en nous contractes. L’objectiu és crear nous llocs de treball, afavorint la contractació de persones joves, atenent que al nostre país, l’atur juvenil s’enfila més enllà d’un insostenible 30%.

ACTUALITAT

La Patronal que necessitem els empresar@s i autònom@s de tot Catalunya. La Patronal de veritat.

Si comptem amb tu com a empresari podrem

 

– Defensar la flexibilitat de contractació.

– Crear  una nova tarifa pels autonom@s i opció a mitja jornada. 

– Contractació gratuïta de personal pels emprenedors.

– Noves regulacions del petit comerç i empreses de serveis.

– Defensarem als empresaris dels excessos dels empleats i de l’Administració.

– Direm prou als privilegis dels  funcionaris i prou «castes laborals»

– Actualitzarem les  noves categories professionals més addients a la nova realitat. 

– Incorporem la figura de l’aprenent senior i autònom digital.

Si comptem amb tu com a empresa podrem

 

– Eliminar les <<castes laborals>>

– Posar límits a la representació sindical. Màxim 5% plantilla.

– Eliminar la indemnització per acomiadament sense perjudicar al treballador.

– Modificar l’impost de societats. Barrera mínima.

– Crear exempció per reinversió en la teva empresa.

– Facilitar incentius per R+D per a tothom.

Xarxes Socials